VIP THỨ 2. THỨ 7. TP.HCM

VIP THỨ 3.VŨNG TÀU

VIP THỨ 4.ĐỒNG NAI

VIP THỨ 5.TÂY NINH

VIP THỨ 6.BÌNH DƯƠNG

VIP CHỦ NHẬT.TIỀN GIANG