CHUYÊN GAI SOI CẦU

CHUYÊN GIA SOI CẦU

✔ SIÊU CẦU LÔ ĐỘC THỦ: 1.500.000 Đ bạn sẽ nhận được SIÊU CẦU LÔ ĐỘC THỦ chính xác của ngày của các chuyên gia. (Lưu ý: các bạn nạp thẻ đủ 1.500.000 sẽ nhận được số ngay):

Thống kê SIÊU CẦU LÔ ĐỘC THỦ các ngày trước

Ngày
Độc Thủ
Kết quả
Số nháy
Đăng Ký Độc Thủ Lô
21/01
49
Win
1nháy
20/01
55
Win
1nháy
19/01
33
Win
1nháy
18/01
39
Win
2nháy
17/01
69
Win
1nháy
16/01
02
Win
1nháy
15/01
26
Win
1nháy
14/01
43
Win
1nháy
13/01
56
Win
2nháy
12/01
02
Win
1nháy
11/01
08
Win
1nháy
10/01
00
Win
1nháy
09/01
01
Win
1nháy
08/01
32
Win
2nháy
07/01
91
Win
1nháy
06/01
78
Win
1nháy
05/01
37
Win
1nháy
04/01
01
Win
1nháy
03/01
23
Win
1nháy
02/01
87
Win
1nháy
01/01
15
Win
1nháy
31/12
47
Win
1nháy
30/12
11
Win
1nháy
29/12
41
Win
1nháy
28/12
97
Win
1nháy
27/12
65
Win
1nháy
26/12
23
Win
1nháy
25/12
63
Win
2nháy
24/12
99
Win
1nháy
23/12
23
Win
2nháy
22/12
57
Win
1nháy
21/12
24
Win
1nháy
20/12
44
Win
1nháy
19/12
60
Win
2nháy
18/12
68
Win
1nháy
17/12
76
Win
1nháy
16/12
30
Win
2nháy
15/12
94
Win
2nháy
ĐÃ LƯU
THỐNG KÊ
ĐÃ LƯU
THÁNG TRƯỚC