CHUYÊN GIA SOI CẦU

Chuyên Gia Soi Cầu

✔ DÀN ĐỀ: 2.000.000 Đ bạn sẽ nhận được DÀN ĐỀ chính xác của ngày của các chuyên gia. (Lưu ý: các bạn nạp thẻ đủ 2.000.000 sẽ nhận được số ngay):

Thống kê DÀN ĐỀ các ngày trước

Ngày
Dàn Đề
Kết quả
Số nháy
Đăng Ký Dàn đề
21/01
39 50 15 01
Win39
Trúng đề39
20/01
63 50 15 00
Win63
Trúng đề63
19/01
21 50 15 03
Win21
Trúng đề21
18/01
01 50 15 03
Win01
Trúng đề01
17/01
09 50 15 00
Win09
Trúng đề09
16/01
66 50 15 00
Win66
Trúng đề66
15/01
98 50 15 11
Win98
Trúng đề98
14/01
21 50 15 40
Win21
Trúng đề21
13/01
64 50 15 00
Win64
Trúng đề64
12/01
77 50 15 00
Win77
Trúng đề77
11/01
49 50 15 21
Win49
Trúng đề49
10/01
44 50 15 11
Win44
Trúng đề44
09/01
62 50 15 00
Win62
Trúng đề62
08/01
08 50 15 33
Win08
Trúng đề08
07/01
57 50 15 33
Win57
Trúng đề57
06/01
89 50 15 00
Win89
Trúng đề89
05/01
05 50 15 55
Win05
Trúng đề05
ĐÃ LƯU
THỐNG KÊ
ĐÃ LƯU
THÁNG TRƯỚC